panipozyczka.pl

Pieniądze nawet w 15 minut

MASZ
PYTANIA?

Opłaty

Każdy klient, który poważnie myśli o skorzystaniu z oferty firmy pożyczkowej powinien zapoznać się ze swoimi prawami, a także niezbędnymi pojęciami. Jednym z pojęć, których znacznie jest kluczowe jest pojęcie całkowitego kosztu pożyczki. Kiedy podpisujemy umowę o pożyczkę, zobowiązujemy się do spłaty pożyczonej kwoty, a także uiszczenia prowizji dla pożyczkodawcy. Na całkowity koszt pożyczki składają się także podatki, marże, odsetki karne (jeżeli nie spłacimy zobowiązania w terminie). Do tego dochodzą niekiedy dodatkowe usługi takie jak na przykład ubezpieczenie pożyczki.

Klient, który podpisuje umowę o pożyczkę ma możliwość na odstąpienie od niej bez podawania przyczyny. Czas na odstąpienie od umowy to czternaście dni.

Osoba, która jest w stanie wcześniej spłacić pożyczkę może to zrobić. Wcześniejsza spłata pożyczki umożliwia obniżenie jej kosztów, nawet kiedy ponieśliśmy je wcześniej.

Jeżeli klient firmy pożyczkowej z jakichś względów nie jest w stanie spłacić swojego zobowiązania w terminie, może prosić pożyczkodawcę o przedłużenie terminu spłaty pożyczki. Rozwiązanie to pomaga uniknąć dodatkowych kosztów związanych z odsetkami.

Niespłacenie pożyczki wiąże się z wieloma negatywnymi konsekwencjami. Klient zostanie obarczony dodatkowymi odsetkami, poniesie również koszty postępowania sądowego.